ANOTACE

Navigating the Currents: The Flow System’s Journey through the evolution of Lean and Agile

In this captivating conference keynote, we embark on an intellectual voyage that traces the evolutionary currents of two influential methodologies: Lean and Agile, while our compass points towards The Flow System™, a comprehensive approach to optimize the flow of value through an organization.


Picture a river merging tributaries — born in the automotive Lean’s stream of waste reduction and sprouting from software development Agile’s cascading iterations — into a powerful current of continuous value delivery.


As our vessel navigates the rapids of customer-centricity and faces whirlpools of cultural clashes and scaling challenges, we realize that our voyage cannot be safely completed without understanding the DNA of Organizations — The Triple Helix of The Flow System™:

  •  Complexity Thinking: Ah, the undercurrents! How can we surf these waves, embracing uncertainty? It’s essential to understand that not everything is predictable. Complexity Thinking is a new form of thinking to aid in understanding uncertainty.
  • Distributed Leadership: How do leaders navigate these waters, balancing vision with adaptability? Do we rely on the skills of the helmsman or the crew? Here, leadership transcends titles; it’s about servant leadership, empowering teams, and fostering a culture of shared decision making.
  • Team Science: Our crew— diverse, collaborative, and passionate —, our most important resource propelling us forward, how can we avoid them becoming pirates? Team Science is a discipline to maximize the benefits of Agile’s self-organizing teams and Lean’s cross-functional collaboration.

 

Fear not fellow explorers, hoist the sails, and let’s chart a course towards the confluence of Lean and Agile: The Flow System!

Bastiaan Brouwer

Bastiaan je majitelem SPARK Innovation Catalysts®, italského poradenského butiku s mezinárodní působností, přednáší na CUOA Business School a je překladatelem italského vydání knih The Flow System a The Flow System Playbook.

 

Bastiaan má 20 let zkušeností jako konzultant, školitel a kouč v oblasti Lean a Agile a v oblastech řízení provozu, strategie a rozvoje vedení.

 

Ve své poradenské činnosti, v jejímž rámci se angažuje v nejrůznějších odvětvích a typech organizací, přináší Bastiaan „měkký“ přístup. Výchozím bodem nikdy není nástroj, ať už je jakkoli výkonný. Organizace si musí najít vlastní způsob, jak různé nástroje používat. To, na čem skutečně záleží, je proces učení, společnost potřebuje, aby lidé zpochybňovali organizaci, jejíž jsou součástí, aby aktivně napadali systém, když rozpoznají překážky nebo plýtvání v práci, kterou vykonávají, a aby se cítili bezpečně při provokování ke zlepšení.