ANOTACE

Unlock the Power of Flow: A 75-Minute Workshop on The Flow System™️.

People and organizations are Complex Adaptive Systems and they react and interact differently together based on their context. Organizations who fail to recognize this while introducing frameworks, methods and tools, actually risk introducing additional constraints and barriers that prevent these organizations from achieving flow. Flow ultimately results in employees concentrating on the act of doing rather than combatting or succumbing to organizational friction.


The Flow System™️: The Evolution of Agile and Lean Thinking provides a re-imagined system for organizations to understand complexity, embrace teamwork, and autonomous team-based leadership structures. At the heart of this we must understand that creating methods and tools is not some form of aggregation and repetition, but is more like DNA, a process of decomposition and recombination that allows context-specific solutions to be created.

 

Led by a seasoned expert in Flow theory and application, this workshop offers a hands-on exploration of the power of The Flow System, its Triple Helix of Flow and their principles. Whether you’re Scrum Master seeking to revitalize your team’s approach or a seasoned leader or Agile coach eager to cultivate a culture of innovation, this session is tailored to meet your needs.


What can you expect?

  • Insightful Exploration: Dive deep into the core principles of flow theory and organizational dynamics.
  • Practical Application: Learn how to contextualize the tools and techniques outlined in The Flow System to streamline processes and organizational change.
  • Interactive Exercises: Engage in a stimulating exercise and group discussions that help understanding of context and bounded applicability of tools and techniques.

Bastiaan Brouwer

Bastiaan je majitelem SPARK Innovation Catalysts®, italského poradenského butiku s mezinárodní působností, přednáší na CUOA Business School a je překladatelem italského vydání knih The Flow System a The Flow System Playbook.

 

Bastiaan má 20 let zkušeností jako konzultant, školitel a kouč v oblasti Lean a Agile a v oblastech řízení provozu, strategie a rozvoje vedení.

 

Ve své poradenské činnosti, v jejímž rámci se angažuje v nejrůznějších odvětvích a typech organizací, přináší Bastiaan „měkký“ přístup. Výchozím bodem nikdy není nástroj, ať už je jakkoli výkonný. Organizace si musí najít vlastní způsob, jak různé nástroje používat. To, na čem skutečně záleží, je proces učení, společnost potřebuje, aby lidé zpochybňovali organizaci, jejíž jsou součástí, aby aktivně napadali systém, když rozpoznají překážky nebo plýtvání v práci, kterou vykonávají, a aby se cítili bezpečně při provokování ke zlepšení.