ANOTACE

Nástroje na facilitaci bez hlubší znalosti tématu (timeboxing vs. kačka smrti)

Byli jste někdy pozváni jako facilitátoři na diskusi, jejímuž tématu jste úplně nerozuměli? Technické zdokonalování nebo facilitace porady vedení, i to jsou úskalí, se kterými se můžeme při své práci setkat. Pojďme se společně podívat na to, jak si tyto výzvy usnadnit.

Na tomto workshopu se budeme zabývat touto výzvou a prozkoumáme dva různé přístupy k efektivnímu vedení takových diskusí: timeboxing a model „kačka smrti“.

Během workshopu si tyto metodiky společně představíme, vyzkoušíme a prodiskutujeme jejich výhody a omezení. Interaktivní cvičení nám pomohou získat praktické zkušenosti s těmito nástroji a zvýší naši připravenost na budoucí podobná sezení.

Martin Ribarič

Martin o sobě rád mluví jako o „bláznovi“. Blázen do života, který rád zkouší nové věci a učí se z nich. Dalo by se říct, že žije empirií v praxi. Když to spojíme s radostí z toho, že věci fungují, výsledkem rovnice je Scrum Master, kterým je Martin už více než 4 roky. Díky práci v softwarehouse získal mnoho zkušeností s různými typy řízení projektů a také s různě velkými a početnými týmy. Zaměřuje se především na rozvoj a efektivitu týmů, ale nebojí se ani dalších témat. Mimo práci ho nejčastěji najdete na horách nebo nad šachovnicí.