ANOTACE

World Café

Metoda „World Café“ umožňuje skupinám účastníků sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Bude pro vás připraveno 8 tematických stolů, včetně zkušených moderátorů diskuse. Na každou diskusi bude vyčleněný čas v délce 25 minut. Během daného času pro World Café, můžete absolvovat celkem tři diskuse. Cílem metody není za každou cenu dojít k jasným závěrům, cílům nebo plánům. Slouží spíše jako výměna názorů, rozšíření pohledů k daným tématům.

Stůl číslo 1

Platy na pranýři: Proč (ne)mlčet?

Radek Petr

Je čas prolomit ledy mlčení kolem platů ve vaší firmě? Přijďte diskutovat a pustit se do rozkrývání křehkého vztahu mezi penězi, mocí a důvěrou v práci.

 

Jde jen o peníze, nebo je tu něco víc? Projdeme si zákoutí vašich nejhlubších obav: od pocitů nespravedlnosti, přes obavy z narušení týmového ducha, až po odhalení kostlivců ve skříni. Co by se stalo, kdyby vaše firma právě teď zveřejnila mzdové výměry všech svých zaměstnanců? Zvítězí nakonec transparentnost nebo tajemství?

 

Přijďte si otestovat svou vlastní komfortní zónu a přesvědčení.

Stůl číslo 2

FaST cesta k samoorganizovaným týmům v Kontent.ai

Filip Tesař

V rámci této diskuze bychom chtěli otevřít téma samoorganizace a představit naši cestu k ní v kontextu nasazení FaST frameworku (více o přechodu na něj se dozvíte v naší case study). Chceme diskutovat co nám dal i vzal přechod k samoorganizujícímu se kolektivu, který je sám zodpovědný za to, co, kdy a jak má dělat. S jakými obavami jsme se na začátku potýkali, kam jsme se během naší cesty dostali, jak se proměnila práce různých rolí, které s týmem spolupracují a můžeme se dotknout spousty dalších souvisejících témat. Budou nás také zajímat Vaše zkušenosti se samoogranizací v cross-functional týmech / kolektivech s nízkými desítkami členů.

Stůl číslo 3

Nejčastější blokery efektivity v týmu a jak je řešit

Ondřej Střeštík

V dnešní době stále rezonují pojmy jako „high performing team“ a „high integrity commitment“. Přes značnou pozornost věnovanou těmto tématům se však opakovaně setkáváme s překážkami, které brání dosažení ideálního stavu. Tyto blokery nejsou omezeny pouze na externí vlivy, jako je postoj managementu nebo organizační struktura, ale často narazíme také na interní překážky. Mezi klíčové patří mindset jednotlivých členů týmu, který může omezovat využití celkového potenciálu skupiny. Pojďme se společně zaměřit na ty nejčastější blokery a prozkoumat způsoby, jak je efektivně řešit.