ANOTACE

Panelová diskuse na téma: Jak pracovat s autoritou ve firmách 21. století

Připravujeme pro vás panelovou diskusi na téma: Jak pracovat s autoritou ve firmách 21. století, kde se setkají významní průkopníci moderního podnikání a budou s námi sdílet své unikátní přístupy k autoritě a vedení ve firmách dnešní doby.
Dozvíme se, jak lze úspěšně navigovat výzvy spojené s transformací tradičních mocenských struktur na efektivnější a flexibilnější modely řízení.

 

Hosté:

  • Radek Majer, jednatel TTC TELEPORT a průkopník podnikání bez mocenských hierarchií v Česku.
  • Monika Šamonilová, zkušená manažerka z České spořitelny, která má bohaté zkušenosti s budováním funkčních samořízených týmů.
  • Fero Baník, který z pozice absolventa robotiky převzal rodinnou firmu a přetvořil ji na samořízenou organizaci s horizontální strukturou.

 

Diskutovaná témata:

  • Jaký vliv má absence tradičních hierarchií na výkon a motivaci zaměstnanců?
  • Případové studie transformace firmy na samořízenou organizaci.
  • Jak využít principy samořízení k posílení inovací a adaptability ve firmě.
  • A další 

 

Panelová diskuse je určena pro všechny, kteří se zajímají o progresivní přístupy v leadershipu a chtějí pochopit, jak mohou tyto strategie ovlivnit budoucnost práce.

Diskusi budou moderovat Rastislav Duriš a Šimon Vlachynský, kteří zajistí živou a interaktivní debatu mezi panelisty a publikem prostřednictvím Slido. Panelové diskuse na konferenci inAgile jsou navrženy tak, aby stmelovaly odborníky, poskytovaly platformu pro sdílení znalostí a podporovaly inovace v byznysu.

Fero Baník

Fero má doktorát z robotiky, přesto se rozhodl převzít rodinnou firmu na instalaci topných zařízení. V té době s pouhými pěti zaměstnanci a se ztrátou. Aniž by znal agilní přístup nebo tyto metody, zcela intuitivně v postupných krocích přebudoval mentální nastavení firmy na samořízenou organizaci. Dnes je tato firma se zastoupením různých rolí a odborností zcela horizontální, bez jakéhokoli středního managementu.

Monika Šamonilová ​

Monika Šamonilová vede téměř padesátičlenný tým agilních koučů v České spořitelně. Společně zajišťují adopci a rozvoj agilního způsobů fungování v největší české bance. Své bohaté profesní zkušenosti nabyla v různých obchodních a manažerských rolích, a také se věnovala oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Vystudovala Andragogiku, je profesionální koučkou, lektorkou, mentoruje v interních i externích mentoringových programech. Monika je vášnivou cestovatelkou, kterou ve volném čase často potkáte s rodinou na cestách, ať už na motorce, v autě, obytňáku nebo se sportovním vybavením – na lyžích, kole či bruslích. Její aktivní životní styl odráží její dynamický přístup k práci i osobnímu životu.

Radek Majer

Radek část svého života věnoval budování telekomunikačních a technologických firem. Své dovednosti uplatňoval v oblasti rozvoje služeb a krizového řízení v mnoha významných firmách. Díky otevřené a svobodné rodině se nakonec dostal k pojmům jako štěstí v práci, holakracie, inovace managementu atd. Dnes je investorem, propagátorem nových směrů v řízení společností, svobody v práci, smysluplného podnikání a inovátorem konzervativních přístupů. Společně se svou ženou podniká v oblasti datových center, nemovitostech, financích, jsou konzultanti a průvodci v oblasti zavádění svobodných principů do podnikání a rodin. 

Rastislav Duriš

Rasťo je facilitátor a organizační psycholog, který se specializuje na lidskou stránku, Agile a systematický přístup k rozvoji organizací. Lídry a týmy učí samořízení a decentralizaci. Do ČR přináší globální přístupy na podporu organizačních transformací, jak Raketový model týmové práce, Management 3.0, Gamestorming, BetaCodex Network, Lean Change Management či Liberating Structures. Ve své konzultační a tréninkové praxi nejčastěji spolupracuje se Scrum mastery, agilními kouči a projektovými) manažery.

Šimon Vlachynský

Šimon funguje více než šest let jako Scrum Master, a to jak v ryze českých, tak i mezinárodních kolektivech. Je autorem několika interních tréninků firem, přičemž svého času byl organizátorem “Scrum Erasmu” – výměnných mezi firemních návštěv za účelem získání inspirace nejen v oblasti agilní kultury. Má zkušenosti s klasickými agilními frameworky, onboardingem nových kolegů nebo také s nastavováním produktu i týmových cílů. Srozumitelně umí nastavit a vysvětlit metriky takovým způsobem, aby pomáhaly s progresem stanovených cílů. K práci přistupuje lidsky, a zároveň dovede poskytnout konstruktivní rady pro pokrok v rámci seberozvoje.